Workshops

alles openklappen
 • Wat stuitert daar door je klas?

  Dr Sui Lin Goei

  Anton Horeweg – Leraar en gedragsspecialist Master SEN

  Leerlingen die steeds moeite hebben om aan hun werk te beginnen, de instructie niet begrepen hebben, geen overzicht hebben over hun planning en taken, hun aandacht maar moeilijk bij de les kunnen houden, weinig zicht hebben op eigen handelen of moeite hebben om hun emoties te beheersen en reguleren. Deze leerlingen hebben last van zwakke executieve functies. Wat kun je hier als leraar of begeleider aan doen? Hoe kun je deze leerlingen helpen en hoe kun je ze aan het leren krijgen?

 • Druk gedrag of snel afgeleid: ADHD

  Kinderen met ADHD  hebben het soms moeilijk, hun leraren ook. Gelukkig kun je in de klas veel doen om deze kinderen te ondersteunen. In deze praktische interactieve presentatie krijgt u informatie over het functioneren van de executieve functies bij deze kinderen en hoe u dat terug ziet in de klas.  U krijgt tips en handreikingen die u morgen al in de klas kunt toepassen. 

 • Kinderen met Autisme in de klas

  Dr Sui Lin Goei

  Hans Nieuwenstein – Auti-leerkracht en begeleider De Ambelt

  In deze workshop krijgt u praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen die kinderen en jongeren met autisme tegenkomen in het reguliere onderwijs. De achtergrond van deze problemen wordt uitgelegd zodat u meer inzicht krijgt in het ontstaan van gedrag van deze kinderen. Ook wordt toegelicht hoe de aanpak is in de speciale auti-klassen in het cluster 4 onderwijs en hoe u aspecten hiervan kunt doorvoeren in uw eigen klas. 

  “Door de praktijkvoorbeelden en het beeldmateriaal heb ik veel nieuwe inzichten gekregen in leerlingen met autisme.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo

 • Orde houden en gedrag in de klas

  In een rustige klas is het veel prettiger werken en leren. Wiskunde leraar leraar René Kneyber specialiseerde zich in dit onderwerp. Nu geeft hij lessen in orde en klassenmanagement aan andere leraren. Hoe krijg je een rustige klas? Hoe ga je om met discussie? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen hun mobiel in leveren, en hoe zorg je dat ze aan het werk gaan? In deze praktische interactieve presentatie leer je de noodzakelijke vaardigheden om ordelijke lessen te kunnen geven, en hoe je dat niet ten koste laat gaan van de goede sfeer.                                                                         

 • Korte Lontjes, machogedrag, straatcultuur

  Dr Sui Lin Goei

  Hans Kaldenbach – Jongerencoach, onderwijsadviseur en communicatietrainer

  Herkent u dit type gedrag?
  • Als je ze wil corrigeren staan ze meteen op scherp.
  • Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.
  • Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon tegen je.
  • Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent.
  • Ze zeggen meteen dat je ‘altijd ons’ moet hebben.
  • Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar slaat.

  Dit is het gedrag van korte lontjes, het is lichtgeraakt machogedrag. De acteur laat het vanaf de eerste minuut zien. Het effectief omgaan hiermee vereist een speciale aanpak. U hebt andere sociale ‘hulpmiddelen’ nodig!

  Na afloop van deze workshop hebt u veel concrete tips die letterlijk 'morgen' meteen werken. 30 tips om medewerking te krijgen: via de judo techniek. 25 tips om grenzen te stellen met minimale escalatie: via de karate techniek. 

  “Van het begin tot het eind ademloos genoten. Die acteur is écht echt en de tips werken ook nog.”                                                                    

 • Executieve functies in de klas - Basisonderwijs

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beinvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren?  Deze workshop is speciaal voor het basisonderwijs, er is ook een workshop over dit onderwerp voor vo, mbo, zie hieronder.

  “Zeer duidelijk uitgelegd met concrete voorbeelden.”

  Geschikt voor: bao

 • Executieve functies in de klas - VO en MBO

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beïnvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (Deze workshop is voor het VO en MBO, er wordt ook een versie voor het basisonderwijs gegeven)

  “Ik was blij te merken dat de informatie een stapje verder ging dan de basis.”

  Geschikt voor vo en mbo


 • Mindfulness op school

 • Cyberpesten en sociale veiligheid

  Met de komst van smartphones en toepassingen als WhatsApp, Snapchat en Instagram, zijn er ook nieuwe vormen van pesten ontstaan; van uitsluiting en negeren in de groepsapp van de klas tot bedreiging of het doorsturen van intieme of gemanipuleerde foto’s. Door de onzichtbare dynamiek van sociale media kan het snel escaleren en de impact op sociale veiligheid van zowel leerlingen als leraren kan groot zijn. In deze workshop zoomen we in op online pestgedrag, of je het kunt signaleren en wat je er aan kunt doen. Hoe zorg je dat leerlingen sociale media positief gebruiken zonder zichzelf of anderen te duperen? En hoe reageer je als het toch mis gaat? Er wordt ingegaan op aanpak in de klas, maar ook op een schoolbrede aanpak van sociale- en schoolveiligheid. 

  “Erg interessant. Nam ons mee in de wereld van social media en pesten. Veel interactie.”

  Geschikt voor: vo, mbo

 • Pedagogisch vakmanschap bij gedragsproblemen

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Peter Mol – Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

  Opvallend gedrag stoort in de groep en roept emotie op bij degene die voor de klas staat. Hoe voorkom je dat gedrag en hoe ga je om met een leerling die uit zijn dak gaat? In deze workshop gaat de bekende gedragsspecialist en onderwijsbegeleider Peter Mol in op pedagogische vaardigheden in moeilijke situaties. U krijgt direct toepasbare tips. 

  “Erg inspirerend met uitstekende voorbeelden, interactie en humor. Ik heb zeer zeker tips meegekregen voor mezelf.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo                Wordt gegeven in: ronde 3

 • Lesgeven aan kwetsbare kinderen

 • Expliciete directe instructie

 • Omgaan met een moeilijke klas

  Dr Sui Lin Goei

  Dr. Kees van Overveld – Pedagoog

  In veel klassen is het gezellig, maar soms gaat het mis: leerlingen zijn brutaal, roepen of vechten. Je leert wat er in zo’n klas gebeurt, waarom het escaleert en hoe je de klas weer in het gareel krijgt.

 • Kinderen met faalangst in de klas

 • Taalontwikkelingsstoornis en gedragsproblemen

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Bernadette Sanders – Orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider Koninklijke Aurisgroep en SMARTonderwijs

  Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo)

  “Duidelijk verhaal met mooie praktijkfilmpjes. Had praktische tips en adviezen voor hulpvragen uit publiek.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo

 • Communiceren en motiveren

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Ingrid van Essen – Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

  De verbinding tussen leerling en docent is een cruciale succesfactor in het onderwijs. Verbinding maken is geen trucje of een aangeboren talent, maar een vaardigheid die je kunt leren. Hoe? Door vooral een OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig) te zijn en veel NIVEA ( niet invullen voor een ander) te smeren! Tijdens deze interactieve workshop maak je kennis met oplossingsgerichte communicatie en motiverende gespreksvoering. Je leert hoe je effectief en in verbinding met je leerlingen blijft communiceren. Ook als het even wat lastiger wordt! (vo, mbo)


  “Enthousiast, veel energie, inhoudelijk sterk. Zij wist mij aan het eind van de dag nog te motiveren!”

  Geschikt voor: vo en mbo

SCHRIJF U IN VOOR DIT CONGRES

Sprekers

Dr. Kees van Overveld

Dr. Kees van Overveld

Pedagoog

Dr. Kees van Overveld is pedagoog. Hij heeft ruim 33 jaar ervaring in het onderwijs als leraar en intern begeleider in het speciaal onderwijs, hogeschoolhoofddocent, onderwijsadviseur en onderzoeker. In 2008 promoveerde hij op het onderwerp “agressie bij jongens” bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de UU.

Kees geeft trainingen, cursussen en presentaties over gedrag, pesten en sociaal-emotioneel leren. Daarnaast coacht hij leraren van “moeilijke groepen”. Kees is auteur van vele onderwijsartikelen en boeken. Hij schreef twee boeken over het werken met een Groepsplan Gedrag: een versie voor het primair onderwijs en een versie voor voortgezet onderwijs. Zijn laatste boek heet SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis.

Programmaonderdelen
Anton Horeweg

Anton Horeweg

Leerkracht en gedragsspecialist Master SEN

ANTON HOREWEG is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: Gedragsproblemen in de klas voor het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal opleidingen. In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? uit. In 2018 verschijnt De traumasensitieve school. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl

Anton heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Hij is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Drs. Peter Mol

Drs. Peter Mol

Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

DRS. PETER MOL is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning scholing en advies. Hij geeft trainingen aan leraren, begeleiders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs, met zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met communicatieproblemen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. 

Peter Mol is auteur van vele boeken waaronder: Passend Onderwijzen, Passend Voortgezet Onderwijs en Actief Schoolbeleid. Zijn nieuwste boek: 'Een stil kind in je klas' verscheen vorig jaar november.

Programmaonderdelen
Drs. Ingrid van Essen

Drs. Ingrid van Essen

Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

DRS. INGRID VAN ESSEN is docent, vertrouwenspersoon en onderwijsbegeleider in het voortgezet onderwijs. Zij is daarnaast veelgevraagd spreker op congressen en geeft presentaties op scholen. Vanuit haar coachings-en trainingspraktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Ingrid van Essen is auteur van de boeken Effectief en affectief lesgeven aan pubers, Pubermania, en Schoolmania.

Programmaonderdelen
Hans Nieuwenstein

Hans Nieuwenstein

Auti-leerkracht en begeleider
De Ambelt

HANS NIEUWENSTEIN is auti-leerkracht en intern begeleider van de ‘linkklassen’ in het cluster 4 onderwijs. Dit zijn klassen waar kinderen/jongeren met autisme, na vaak maanden thuis te hebben gezeten, weer terugkeren in het onderwijs. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als auti-leerkracht, ambulant begeleider en stafmedewerker bij de Ambelt.

Programmaonderdelen
Drs. Bernadette Sanders

Drs. Bernadette Sanders

Orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider
Koninklijke Aurisgroep en SMARTonderwijs

DRS. BERNADETTE SANDERS is werkzaam als orthopedagoog in het basisonderwijs bij het Samenwerkingsverband Drechtsteden. Zij is specialist leer- en gedragsproblemen en heeft als specialisme TOS. Bernadette heeft gewerkt voor de Koninklijke Auris groep als ambulant begeleider (cluster 2) in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor InHolland ontwikkelde zij modules over dyslexie en leesonderzoek. Bernadette geeft lezingen en workshops vanuit haar eigen praktijk SMARTonderwijs. In november 2017 verscheen haar boek: 'Taalontwikkelingsstoornissen in de klas'. Volgend jaar verschijnt hier een vervolg op: 'Taalontwikkelingsstoornissen in de klas in het voortgezetonderwijs/ mbo.

Programmaonderdelen
Hans Kaldenbach

Hans Kaldenbach

Jongerencoach, onderwijsadviseur en communicatietrainer

HANS KALDENBACH is zijn hele leven verbonden geweest aan de Hogeschool Utrecht en werkt nu vanuit ACTA-Kaldenbach in Zeist. Hij geeft trainingen en lezingen over straatcultuur, korte lontjes, hangjongeren en over cultuurverschillen. Zijn werk wordt omschreven als ’gedegen, zeer praktisch, interactief en enthousiasmerend’.

Programmaonderdelen

Literatuur

Gedragsproblemen in de klas 2019

Op het congres is een grote boekenstand aanwezig met een selectie van interessante boeken voor het onderwijs.  Ook zijn er signeersessies met auteurs Anton Horeweg, Peter Mol,  Ingrid van Essen en Bernadette Sanders. De boeken kunt u op het congres kopen, of bestellen via uitgeverij LannooCampus: www.lannoocampus.nl of de boekhandel.  Hieronder een selectie uit de boeken die wij meenemen naar het congres:

Schrijf u in voor dit congres